Bảo vệ: Cổn, ly hôn! chương 11

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Advertisements

Công Tử Hoan Hỉ và các sáng tác

Topic dựa trên sở thích cá nhân của bản thân chủ blog không vì bất cứ mục đích nào khác.

Công Tử Hoan Hỉ [公子欢喜]

D.O.B: 13/05

Cung hoàng đạo: Kim Ngưu/Taurus

weibo: http://weibo.com/huanxiss

 

Này Những Phong Hoa Tuyết Nguyệt [那些风花雪月] (đã xuất bản tại Việt Nam)link online

Thể loại: Hiện đại, trúc mã trúc mã, bình đạm nhẹ nhàng, ấm áp văn.

Phiên ngoại: Câu chuyện của Đường Đường [糖糖说]

 

Quan Hệ Bất Chính [ 不正当关系] (đã xuất bản tại Việt Nam)link online

Thể loại: Hiện đại, gian thương công, thợ làm tóc thụ, bình đạm ấm áp văn.

Phiên ngoại: Du hí nhân sinh 

 

Quan Hệ Bất Thường [不正常关系]link online

Thể loại: Hiện đại, trúc mã trúc mã, xảo quyệt công, ngây thơ thụ, bình đạm ấm áp.

Phiên ngoại: Chiều đông

 

Linh Thần hệ liệt [] (đã xuất bản tại Việt Nam)

Từ Phàm [思凡]link online

Thể loại: Huyền huyển, lạnh lùng mỹ công, bình phàm nhược thụ, ngược tâm.

Diễm Qủy [艳鬼]link online

Thể loại: Huyền huyễn, quang quái lục ly, ngược tâm, quỷ thụ.

Hoàn Khố [纨绔]link online

Thể loại: Huyền huyễn, đào hoa công, lạnh lùng hồ ly thụ, ngược tâm.

Hồ Duyên [狐缘]link online

Thể loại: Huyền huyễn, hồ ly công, phàm nhân thụ, bình đạm sinh hoạt, ấm áp.

Hệ Liệt cung đình cổ trang

Dung Quân [庸君]link online

Thể loại: Cổ trang cung đình

Vi Thần [微臣]link online

Thể loại: Cổ trang cung đình

Hạ Tân Lang [贺新郎]link online

Thể loại: Cổ trang cung đình

Cựu Nhân [旧人]link online

Thể loại: Cổ trang, quan trường.

Qủy Gía [鬼嫁]link online

Thể loại:

Mi Mục Như Họa [眉目如画]link online

Thể loại: Cổ trang, huyền huyễn

Hàng Ma Tháp [ 降魔塔]link online

Thể loại: Cổ trang, huyền huyễn