Link Đam Mỹ H Completed (Updating tháng 6/2014)

Bản cập nhật các tác phẩm đam mỹ ngắn (đa số) đã hoàn. Thể loại H văn (cao hoặc thấp) nhưng chủ yếu là có “xôi thịt”. Tất cả các bản cập nhật bên dưới đều mang tính chất cá nhân của mình nên có thể có vài bộ do các nhà khác nhau edit mà mình không dẫn link. 

Ái Hậu Dư Sinh – Yên Thị

(Thể loại: hiện đại, hắc bang, thế gia, bá đạo công x mỹ nhân thụ, 1×1, H văn (chương 19 trở đi), ngược tâm (nhẹ). HE.) – 93 chương + PN -.-

.

Ái Thị Đột Tập – Kết Kết

(Thể loại: Đô thị,niên hạ, đại thúc thụ, 1×1, hài, HE) – 10 chương

.

Ái Vô Cấm Kỵ – Lữ Hi Thần

(Thể loại: Hiện đại đô thị, thương trường thời trang, biến thái mặt dày công xlãnh đạm cường thụ, H văn. HE) – 45 chương

.

Bản Sắc Lưu Manh – Lãnh Hương Trần

(Thể loại: Hiện đại, lưu manh công, hiền lành thụ, 1×1, HE) – 9 chương + 2PN

.

Băng Sơn Nam Đích Liệp Vật – Ô Mông Tiểu Yến

(Thể loại: Hiện đại, vườn trường,  phúc hắc công, lưu manh thụ, hài văn,  cao H , 1×1, HE) – 10 chương + Ngoại truyện ĐB

.

(Thể loại: cổ trang, cường công nhược thụ, ngược thân ngược tâm (lúc đầu), công sủng thụ (lúc sau). HE) – 98 chương + 2PN  (mỗi chương rất ngắn)

.

Băng Phong Chích Dục – Liễu Liễu 

(Thể loại: hiện đại,hắc bang,cường cường, ngược ít,hài,HE) – 16 chương

.

Bị Hưởng Dụng Đích Nam Nhân – Phong Lộng

(Thể loại: Hiện đại, hắc bang, cường công mỹ thụ, ngược luyến tàn tâm, ngược thân, HE.)

.

Ca Ca Luyến Nhân – Miễu Diểm

(Thể loại: Hiện đại, huynh đệ, ngược, phản công, 1×1, HE)

.

Câu Cấm Lão Đại (F) – Phong Dạ Hân

(Thể loại: Hiện đại, cường công cường thụ, hắc bang, HE)

.

Câu Dẫn Mỹ Mông Điếm Trưởng – Lăng Báo Tư

(Thể Loại : Hiện đại, 1×1, dụ công, cường thụ, HE)

.

Chính Thị Nhất Tràng Du Hí – Huỳnh Dạ

(Thể loại: Hiện đại đô thị, khế ước tình nhân, H văn, ôn nhu công-thụ, công sủng thụ, HE) – 10 chương + 2PN

.

Công Chiếm – Thiên Nhất

(Thể loại: Hiện đại, học đường, sư sinh, H văn, 1×1) – 10 chương + PN

.

Cúc Đãng – Lâm Qủai Nhi

(Thể loại: BT, H văn, tổng thụ… =.=)

.

Cưng Chiều – Tiểu Vi

(Thể loại: hiện đại, ấm áp văn, cường công x mỹ thụ, 1×1, HE.)

.

Danh Y Cải Tạo Xử Phương – Phong Dạ Hân

(Thể loại: hiện đại, hài, hắc bang, HE)

.

Dẫn Lang Nhập Thất – Dịch Nhân Bắc

(Thể loại: Hiện đại, 1×1, cường công, cường thụ, ngược luyến tàn tâm, HE)

.

Diễm Thê Hệ Liệt – Nhất chi Cường Khai Sơ Mông (quyển 1) – Mộc Hi

(Thể loại : Cổ trang, bá đạo công nhược thụ, song tính (‘.’) , H văn, ngược luyến tàn tâm) (Tinh trùng thượng não công x Siêu cấp mỹ nhược thụ) – 10 chương

.

Địa Ngục Chi Ngược – Phong Lộng

(Thể loại: Hiện đại, SM, rape, ngược luyến tàn tâm, nhất thụ nhất công) – 38 chương

.

Điều Gíao Thê Đệ Ngày Ngày Đêm Đêm – Khiếu Nhã Tiểu Nhục Nhục

(Thể loại: Hiện đại, H văn =))) ) – 10 chương + 4 PN

.

Đọa Lạc Bạch Bào – Phong Lộng 

(Thể loại: hiện đại, 1×1, SM, ngược, hài HE)

.

Đệ đệ đáng sợ của ta – San Đóa Lạp

(Thể loại: Hiện đại, 1×1, huynh đệ trá hình, niên hạ công, phúc hắc tiểu mỹ công)

.

Giám Đốc Thỉnh Đến Đẩy Ngã Ta – Tiểu Nhục Nhục

(Thể loại: hiện đại đô thị hài, H văn, HE)

.

Hảo Nhân Nan Vi – Dịch Nhân Bắc

(Thể loại: hiện đại, 1×1 , mỹ công sửu thụ , ngược tâm, HE)

.

Hoa Hoa Du Long – Tinh Bảo Nhi

(Thể loại: Cổ trang cung đình, hoàng đế x sơn tặc, mỹ công 1×1 , cường công cường thụ, H văn, ngược tâm, ngược thân. HE)

.

Họa Thủy – Lăng Báo Tư

(Thể loại: Cổ trang, cường công nhược thụ, ngược tâm mỹ thụ, HE) – 10 chương

.

Hồ Đích Lao Lung – La Liên

(Thể loại: Hiện đại, hắc bang quân sư vs cảnh sát trọng án, 1×1, HE, cuồng khuyển cường công)

.

Lang Đích Tử Huyệt – La Liên

(Thể loại: Hiện đại, hắc bang tình cừu, tá thi hoàn hồn, 1×1, HE. Cường công, từ nhược sang cường thụ.)

.

Liệp Lộc – Đông Qua Vô Mao

(Thể loại : Hiện đại, bá đạo công, ôn nhu ngây thơ thụ, 1×1, HE)

.

Kiền Sài Liệt Hỏa – Lãnh Hương Trần

(Thể loại: Hiện đại, Ôn nhu trung khuyển công, Mỹ vương thụ, cao H, HE)

.

Kỵ Sĩ Diệt Vong – Nhu Chi Thiên Vũ / Nhu Nạo Thiên Vũ

(Thể loại: Tây phương ma pháp, dị thế đại lục,1×1, công sủng thụ, cao  H, HE)

.

Lãng Đãng Tiểu Mã Câu – Mê Dương

(Thể loại: Cổ trang cung đình phương Tây, 1×1, cao H, HE.)

.

Luyến Tình – Ô Mông Tiểu Yến

(Thể loại: Hiện đại, song tính, sinh tử, bá đạo lưu manh tra công, dâm đãng mỹ thụ, cường công nhược thụ, H văn)

 

Lương Y Thuần Ái Chẩn Liệu – Phong Dạ Hân
 (Thể loại: hiện đại, hài, ấm áp,1×1, HE)

.

Lõa Sắc Sinh Hương – Phong Dạ Hân

(Thể loại: Hiện đại, 1×1, hài, cường cường, cao H, HE)

.

Kế Phụ – Ô Mông Tiểu Yến

(Thể loại: Hiện đại, sinh tử, song tính, luyến đồng, phúc hắc bá đạo công, mỹ thụ, cường đoạt thủ hào, HE)

 

Khát Khao Khôn Cùng – Lam Lâm

(Thể loại: Hiện đại, 1×1, bẻ thẳng thành công, bình phàm, hơi ngược, HE) – 2 Quyển + 8 PN

.

Kim Thiền Thoát Xác – (Một đống tác giả -.-)

(Thể loại: Hiện đại, nhất thụ đa công, H văn, ngược luyến tàn tâm, HE)

.

Nhặt Được Cúc Thái Lang – Mê Dương

(Thể loại: Cổ trang, ngụy phụ tử, bá đạo công, ngây thơ thụ, HE)

.

Nhật Bất Thăng Quốc Vương – Mê Dương

(Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, 1×1, Cổ trang cung đình Tây phương)

.

Ngoạn Vật Thế Gia – Phong Lộng

(Thể loại : cổ trang, 1×1, 18+, cao H, Pink)

.

Nô tài+Chủ tử -Phong Lộng

(Thể loại: đam mỹ, cổ trang, hoàng cung, 1 vs 1 (trá hình 3P), HE)

.

Manh Quân – Nam Hương Tử (X)

(Thể loại: Cổ trang cung đình, 1×1, HE.)

.

Phán Quan – Vu Yên La 

(Thể loại: Hiện đại, 1×1, ấm áp văn, có H, HE.) – 40 chương

.

Xà Yêu – Lão Lâm

(Thể loại : cổ trang, huyền huyễn, yêu tinh, 1×1, phúc hắc ôn nhu thâm tình sắc công x đơn thuần xinh đẹp xà yêu dụ thụ, sinh tử, công sủng thụ, ấm áp, H văn, HE)

.

Xà Phược – Nguyệt Sắc Như Thương

(Thể loại: Hiện đại, kỳ huyễn, nhân thú, song tính, 1×1, HE)

.

(Thể loại : Hiện Đại , SM , chủ nhân – sủng vật , HE)
.

Tây Xan Tiểu Tình Nhân – Tứ Nguyệt Phong

(Thể loại: Hiện đại đô thị, 1×1, ấm áp, ôn như công sủng thụ,  hài, HE.) – 10 chương + 1 PN

.

Tổng Tài Nô Lệ Thư Ký Chủ Nhân – Nịnh Mông Diệp Tử

(Thể loại : hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, điều giáo SM, ấm áp văn)

.

Tù Lung – Nguyệt Sắc Như Thương

( Thể Loại: Hiện đại, nhân thú, song tính, sinh tử, 1×1, HE)

.

Tham Lam Đích Xâm Chiếm + Si Mị Vương Tập Chi Đoạt – Lâm Bội

(Thể loại: Hiện đại, phụ tử, bá đạo công, ngây thơ thụ, 1×1 , HE)

.

Thâm Độ Bạch Bào Dụ Hoặc – Phong Dạ Hân

(Thể loại: hiện đại, bác sĩ, hài, HE)

.

Thiên Nam U Hồn + Tuyệt Sắc Quốc Sư – Mê Dương

(Thể loại: Cổ trang, sinh tử, ngược tâm, HE)

.

Tập Cảnh + Tập Cảnh Cự Bộ – Phong Lộng

(Thể loại: Hiện đại, tập cảnh, hắc bang, bá đạo công, hài, HE)

.

Tống Hồ Nhập Lang Khẩu + Dụ Hồ Nhập Hổ Khẩu – Thiên Nham

(Thể loại: Huyền huyễn, bá đạo công, ngây thơ thụ, cao H, HE)

.

Tái Thế Vi Hồ – Phi Ngữ 

(Thể Loại :xuyên không, huyền huyễn, phúc hắc công, ôn nhu thụ 1×1, HE)

.

Tái Thế Vi Xà – Phi Ngữ

(Thể loại: cổ trang, cung đình, xuyên không, huyền huyễn, phúc hắc công, ôn nhu thụ, 1×1, HE)

.

Tuyệt Đối Xâm Chiếm – Thiên Nhất

(Thể loại: Hiện đại, phúc hắc bá đạo công nhược dụ thụ,1×1, H văn, HE)

.

Ưng Đích Diện Cụ – La Liên

(Hiện đại, hắc bang, tá thi hoàn hồn, 1×1, Cường công, từ cường sang nhược thụ)

 

 

Advertisements

16 thoughts on “Link Đam Mỹ H Completed (Updating tháng 6/2014)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s